Albert Pesso

Jsme stvořeni k tomu, abychom byli šťastni i v nedokonalém světě.“

 

 PBSP je psychoterapeutický směr, který podporuje nacházení hlubšího smyslu a radosti v životě, sebepoznání a rozvoj svého potenciálu. Umožňuje také vyrovnat se citlivým způsobem s vlastní minulostí.

 Skupinová setkání nabízí bezpečný a respektující prostor. Pomocí jednoduchých cvičení budeme postupně zkoumat své prožívání a budeme se učit více rozumět původu a významu signálů našeho těla a našich emocí. Terapie umožňuje léčit, rozvíjet náš potenciál a hledat a dotýkat se toho, co Albert Pesso nazývá drahokam naší duše.

 Chcete více porozumět svým emocím a prožitkům?

 Máte chuť porozumět vlastním potřebám a potřebám svých dětí?

 Chcete získat novou inspiraci?