Skupinová terapie: setkávání více lidí, kteří se navzájem většinou původně neznají a není podmínkou, aby měli stejná témata, která chtějí řešit

V této terapii se využívá dynamiky vzájemných vztahů a interakcí mezi členy. Vzniká jedinenčný, bezpečný a důvěrný prostor, kde je možné poznávat své vlastní fungování s druhými lidmi.

Ve skupině pod vedením jednoho nebo dvou terapeutů vzniká příležitost učit se od ostatních členů skupiny, nechat se jimi inspirovat, ale i sám být součástí reflexe pro druhé. V tomto bezpečném prostředí je možné naučit se vnímat, objevovat a zkoušet různé způsoby komunikace, měnit své nefunkční vzorce nebo rozvíjet nově objevené dovednosti, které vedou k vyjadřování vlastních pocitů, potřeb a názorů a tím pochopit sám sebe a nastavit spokojenější a svobodnější fungování ve svém životě.

Pro koho je vhodná?

Skupina je tvořena 6ti až 8mi členy, kteří mají snahu měnit své zaběhané životní vzorce, chtějí se naučit zvládat konfikty, pracovat na zvládání nejistoty, nízkém sebevědomí, úzkosti a strachu, na zvládání negativních emocí, mluvit otevřeně před více lidmi a tím získávat dovednosti ke změně.