Rodinná terapie:

setkávání několika relevantních členů rodiny a dvou terapeutů

Jde o přístup, který se pokouší navodit prospěšné změny v rodinné skupině psychologickými metodami.

Vychází se z předpokladu, že rodina je ucelený propojený systém, který může mít obtíže jednak sám  o sobě, ale často vzniká situace, kdy problémy jednoho člena rodiny zasahují a významně ovlivňují celek a všechny ostatní.

Příznaky u jednotlivých členů rodiny se objevují často v rámci sociálních vztahů v rodině (mají specifickou podobu, udržují se a v dobrém případě i mizí v souvislosti s nimi). Proto uplatňujeme předpoklad, že terapeut musí pracovat vždy s celou rodinnou jednotkou a neschází se s jednotlivými členy, aby se zamezilo tvorbě nežádoucí terapeutické „koalice“, to by rodinnou terapii značně omezovalo.

V praxi může být v některých případech výhodné, když terapeut některé problémy diskutuje s rodiči (partnerská témata) a jindy přizve i členy širší rodiny.

Rodinná terapie je jedním z více možných terapeutických přístupů, které má doplnit, nikoli nahradit. Hledá a mapuje, co je potřeba změnit a co je potřeba posílit, co je pro rodinu přínosné a pomáhá nalézat a odstraňovat překážky, které tomu brání. Jde o to, aby se rodina stala stabilním a příjemným prostředím pro všechny její členy.

V rodinné terapii jde o změnu celého rodinného systému, přičemž změna osobnosti jedinců se chápe jako následek.