Pesso Boyden psychomotorická psychoterapie (zkratka z angličtiny PBSP)

 

Zakladatelé: Albert Pesso a Diane Boyden

„Jsme zrozeni k tomu být šťastní v nedokonalém světě.“  Albert Pesso

 

Jedná se o terapii, která může být využita v individuální i skupinové  terapii.  Patří k velmi dobře propracovaným a účinným psychoterapeutickým postupům.

Minulost změnit nemůžeme, můžeme však změnit náš pohled na ni, najít zpřetrhané souvislosti, uvědomit si některé skutečnosti, které jsme si dříve neuvědomovali. Tím řešíme samotnou příčinu problému, jeho kořeny a tím léčíme i zbavujeme symptomů. Klient ve spolupráci s terapeutem vytváří pomocí celostního zážitku nové vzpomínky na minulost. Zjednodušeně řečeno léčí vzpomínky.

 

Metoda PBSP je pozitivní. Zaměřuje se na hledání toho, co člověku chybí a následně mu to poskytuje symbolickým, tělesně prožívaným způsobem. Bolest a utrpení jsou pouze vodítkem, ukazatelem vedoucím k příčinám svého vzniku, k zážitkům nedostatku, ztráty kontroly, přehlcení, traumatu, nezdravých rodinných vztahů apod. Terapie směřuje k hledání správných situací a vztahů, takových, jaké je každý člověk potřeboval zažívat. Každý člověk je jedinečný a každý člověk má v sobě uložené informace o tom, co přesně potřeboval a potřebuje pro rozvoj své jedinečnosti, svého potenciálu, své životní energie, své duše, ať už to nazveme jakkoliv.

Odkazy:

http://www.pbsp.cz/

https://pbsp.com/