Párová terapie:  setkávání v páru s jedním nebo dvěma terapeuty

Tato forma terapie nabízí porozumět a nahlédnout na celkové fungování vztahu. V bezpečném a důvěrném prostředí vzniká prostor pro vyjádření pocitů, obav a přání obou partnerů, která jsou z nějakého důvodu obtížně sdělitelná v běžném soužití. Terapeuti zde působí jako prostředníci komunikace mezi partnery, pomáhají nalézt příčiny konfliktů, dávají možnost nahlédnout na vztah z různých úhlů pohledů a tím vzniká možnost lépe porozumět tomu, co se v daném vztahu skutečně odehrává.

Při párové terapii se nehledá viník, cílem je společné porozumění tomu, co se děje a hledání cesty vedoucí k vyhovujícími tvaru a funkční podobě vzájemného soužití pro oba partnery a k respektu jednoho partnera k druhému. Sama o sobě párová terapie nemůže zabránit možnému rozchodu. Pokud se partneři pro rozchod rozhodnou, může být párová terapie nástrojem pro zpracování silných emocí a vzájemnému porozumění.

Pro koho je terapie vhodná?

Předpokladem je motivace obou partnerů nebo alespoň ochota do párové terapie vstoupit a postupně zjišťovat, jak a k čemu může být práce v terapii dobrá. Párová terapie je určena pro všechny páry, bez ohledu na to, jak dlouho spolu žijí, jestli jsou oddáni či jakého jsou pohlaví.