Individuální terapie: terapeutické setkávání tzv. 1+1

Jde o proces postupného setkávání terapeuta s klientem v bezpečném a důvěrném prostoru pro zkoumání myšlenek, prožitků, pocitů a vztahů bez hodnocení a soudů. Psychoterapeut je zde v roli průvodce, který člověka nesoudí, nekritizuje, ale doprovází. Terapeut poskytuje potřebnou podporu a vede klienta k hlubšímu porozumění sebe sama. Psychoterapie vychází ze základního předpokladu, že když člověk lépe rozumí sám sobě (proč dělá to, co dělá; co prožívá a jaké myšlenky ho vedou k takovému jednání ), tak si i lépe a tvořivěji najde cestu k vlastnímu řešení.