Psychoterapie je příležitostí víc porozumět sám sobě. Délka psychoterapie je zpravidla od tří měsíců až po několik let. Krátkodobější setkávání, nebo jen jednorázová konzultace bude mít spíše podobu poradenství, případně krizové intervence. Dlouhodobost psychoterapie je dána tím, že některé traumatické zážitky a osobnostní vzorce, se vytvářely roky a jejich odkrytí, zpracování a transformace, vyžaduje čas a podporu terapeuta, kterou nelze předem naplánovat. Psychoterapie je velmi individuálním, citlivým a osvobozujícím procesem, který má svá přísná pravidla - prioritou je bezpečí klienta.

Psychoterapeut je zde v roli jakéhosi průvodce, který člověka nesoudí, nekritizuje, ale spíše právě doprovází, poskytuje potřebnou podporu a vede klienta k hlubšímu porozumění sebe sama. Psychoterapie vychází ze základního předpokladu, že když člověk lépe rozumí sám sobě (proč dělá to, co dělá; co prožívá a jaké myšlenky ho vedou k takovému jednání ), tak si i lépe a tvořivěji najde cestu k vlastnímu řešení.

Jak často psychoterapie probíhá? 

Pro hlubší sebepoznání a trvalé pozitivní změny je potřeba intenzivní práce a pravidelná setkávání. Interval, ve kterém se psychoterapie odehrává, je obvykle 1x za 14 dní až 1x měsíčně. Rozsah bývá obvykle jedna hodina, někdy může být ale vhodnější i větší časová dotace 90 min, případně i 120 min.

Ani nejlepší psychoterapeut není vhodný pro všechny pacienty, v různých situacích a pro různé lidi se hodí různí terapeuti.