Termínem psychosomatická medicína se označuje klinický odborný prostor uvnitř medicíny, ve kterém se odborníci ve zdravotnictví podílejí na léčbě pacientů, které nelze úspěšně léčit bez zohlednění komplexních bio-psycho-sociálních souvislostí. Vychází se z předpokladu, že člověk tvoří jednotu třech systémů - tělesného, psychického a sociálního.  To znamená, že se příznaky stejného onemocnění mohou objevit jak v tělesné tak v duševní podobě. Komplexní přístup pak vyžaduje léčebné intervence na více rovinách současně, aby byl úspěšný. Z tohoto pohledu lze u každého biologicky se projevujícího onemocnění předpokládat jistý vliv psychických i sociálních faktorů. Psychosomatická medicína se podílí na prevenci, diagnostice léčbě i rehabilitaci psychosomatických pacientů.

Psychosomatický přístup zde nenahrazuje somatickou léčbu, ale stává se součástí, usnadňující uzdravení.

Pro koho je psychosomatický přístup vhodný?

Je vhodná všude tam, kde pacient se přes dobře stanovenou somatickou diagnózu a postup lege artis somatické medicíny a očekávání lékaře nelepší a příznaky přetrvávají. Pro všechny, kteří se chtějí aktivně podílet na zlepšení svého zdraví i těm, kteří chtějí onemocněním předcházet.

Ve většině případů nejde o nalezení a „odstranění“ nějaké jediné ”psychogenní příčiny nemoci”, ale o proměnu pacienta a jeho pohledu na celý komplex faktorů, které se na vývoji somatické nemoci a na jejím udržování podílejí.

Odkazy:

http://www.psychosomatika-cls.cz/?page_id=733

http://www.psychosom.cz/