Krizové intervence je zaměřena na okamžitou podporu při zvládání náročných životních situací, které pro vás představují neúnosnou psychickou zátěž - jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností.

Co je krizová intervence?

Jedná se o krátkodobou pomoc, která končí v momentě stabilizace psychického stavu. V rámci setkávání se vám dostane emoční podpory, pomoci při hledání konkrétního plánu pro blízkou budoucnost, ujasnění si, o co se při zvládání potíží můžete opřít. Na závěr krizové spolupráce vám můžeme doporučit následnou podporu a péči dle vašich potřeb a zájmu – nejčastěji se jedná o psychoterapii orientovanou na zpracování traumatické události.

Pro koho je krizová intervence určena?

Krizová intervence je určena těm, kteří se právě nachází v těžké životní situaci s velkým psychickým vypětím. Např. z důvodu ztráty blízké osoby, ztráty existenčních jistot, rozpadu partnerství, závažné nemoci své nebo svých blízkých, prožitého násilného činu, živelní katastrofy apod. a uvědomujete si, že odborná podpora vám může pomoci situaci danou situaci lépe zvládnout, nebo že cítíte, že sami ji nezvládnete.