Vztah klienta a terapeuta zůstane terapeutický a ne přátelský, partnerský nebo sexuální. To platí i po ukončení terapie.

Kvalita terapeutického vztahu a prozkoumávání jeho vývoje tvoří důležitou součást terapeutického procesu. Terapeut je otevřen jakékoliv kritice své práce. Slovní vyjadřování agrese a vzteku k druhým klientům nebo terapeutovi je považováno za součást terapie. Není povoleno fyzické vyjádření agrese vůči druhým klientům a terapeutovi.

Pokud klient způsobí jakékoliv materiální škody v terapeutické místnosti, je povinen je uhradit.

Pokud se klient s terapeutem nedomluví jinak, není terapeut mimo smluvené termíny konzultace k dispozici.