Naším cílem je poskytnout klientovi zcela osobní přístup při komplexním řešení jeho obtíží týkajících se zdraví z bio-psycho-sociálního pohledu.

Cílem terapie je hlubší porozumění sobě a problému či onemocnění, se kterým se klient potýká, a hledání vlastního východiska a sil k jeho překonání. V atmosféře důvěry a přijetí je prostor k hledání odpovědí s ohledem na jeho individualitu, potřeby a vlastnosti. Terapeut nepřichází s řešením, ale provází a pomáhá klientovi nalézt a uskutečnit jeho vlastní způsob, jak zvládnout situaci, která ho přivedla k odborníkovi.