Předpokladem prvního setkání je samozřejmě objednání. Termín konzultace lze nejlépe domluvit prostřednictvím telefonu nebo emailu.

První sezení je zejména informativní; vzájemně se seznamujeme a poznáváme.

Mluvíme o Vaši životní situaci a důvody, proč hledáte pomoc našeho centra. Cílem je ujasnit si Vaše očekávání a potřeby, resp. Vaši zakázku (zkrátka: proč za námi přicházíte a s čím Vám můžeme pomoci). Vy sami si určujete, které informace sdělit chcete a které si necháte pro sebe, abyste se cítili dobře a bezpečně. My vycházíme z toho, co nám sdělíte.

Naší rolí je pomoci Vám se zorientovat ve Vaší situaci, způsobech a možnostech řešení. Součástí setkání je také ujasnění, zda Vaše zakázka spadá do naší kompetence a odbornosti. Pokud ne, můžeme Vám dát doporučení na některého z našich kolegů.

Na konci se domlouváme na případné spolupráci. Rozhodnete-li se pokračovat, domlouváme se na praktických záležitostech: podmínky a cíle spolupráce, počet a frekvence sezení aj. V některých případech si je ujasňujeme v průběhu našich dalších setkání. V případě potřeby je možné vzít si čas na rozmyšlenou. Stejně tak je v pořádku, pokud se jedna ze stran rozhodne spolupráci nerozvíjet.