Individuální terapie (60 minut) 600 Kč

Párová nebo rodinná psychoterapie (60 minut, 1 terapeut)

 800 Kč

Párová nebo rodinná psychoterapie (60 minut, terapeutický pár)

 1000 Kč

Skupinová terapie cena dle počtu osob a délky setkání
Psychoterapie - krizová intervence 60 minut  500 Kč
Reflexní terapie  (60 minut) 500 Kč
Práce s tělem, masáže (60 minut)  600 Kč
Psychosomatická konzultace (60 minut) 600 Kč
Psychosomatické hubnutí (60 minut) 600 Kč
Kontrolní konzultace (30 minut) 300 Kč
Telefonická konzultace 60 Kč/ 10 minut
Vypracování jídelníčku a režimu 200 - 800 Kč / dle rozsahu

 

Na sjednanou terapii či konzultaci se, prosím, dostavte nejdříve 5 minut před jejím začátkem, aby nedocházelo k narušování právě probíhající terapie. 

 

Storno podmínky

Objednaný termín sezení je závazný, jak pro terapeuta, tak pro klienta. Pokud se klient rozhodne z jakéhokoliv důvodu objednaný termín zrušit, může tak samozřejmě učinit telefonicky či písemně. Pokud klient stornuje objednaný termín méně než 48 hodin před domluvenou konzultací, hradí sezení terapeutovi v plné výši, pokud se s terapeutem nedomluví jinak. Pokud terapeut odvolá konzultaci méně než 24h předem, bude mít klient příští konzultaci zdarma.

Jde o běžnou praxi v ambulanci hrazenou přímou platbou.